İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0246 381 42 80

e-posta: ylsykoordinatorlugu@isparta.edu.tr